Skip to content
Terug naar kennisbank

2024 in zicht: dit moet je weten

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur! De hoogste tijd om vooruit te kijken en te anticiperen op de veranderingen die ons werk in 2024 gaan beïnvloeden. Wat wijzigt er en welke wet- en regelgeving kun je in 2024 verwachten?

We belichten enkele van deze wijzigingen en geven advies hoe jij hier als HR professional op kunt anticiperen.

  • De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar.

In dit artikel geven we je 3 tips om AOW-ers in dienst te houden nadat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

  • Het STAP-budget

Ondanks de populariteit van de regeling zal deze in 2024 verdwijnen om extra geld vrij te maken voor de rijksbegroting. Het geld dat vrijkomt gaat gedeeltelijk naar de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Deze regeling wordt uitgebreid met een tijdelijke optie voor individuele scholing, zodat iedereen de regie kan houden over zijn eigen loopbaan.

Omdat leren en ontwikkelen belangrijk blijft, kun je medewerkers stimuleren om gebruik te maken van de studieregelingen binnen jouw organisatie.

  • Onbelaste vergoeding/verstrekking van OV-abonnement of Voordeelurenkaart .

Op Prinsjesdag werd bekend dat vanaf 1 januari 2024 een ov-abonnement of Voordeelurenkaart onbelast kan worden vergoed of verstrekt. Voorwaarde hiervoor is dat een medewerker de ov-kaart ook voor zakelijke reizen (waaronder woon-werk) gebruikt.

Bovenstaande kan voor HR een extra reden te zijn om medewerkers te stimuleren de auto te laten staan en in plaats daarvan het OV te gebruiken.

  • Verplichte rapportage CO2-uitstoot per medewerker

Om de CO2-uitstoot terug te dringen worden werkgevers met ten minste 100 medewerkers vanaf 2024 verplicht om verslag uit te brengen over de CO2-uitstoot van hun medewerkers. Dit staat in de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit. Het gaat hierbij om de CO2-uitstoot afkomstig van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. De regeling gaat in op 1 juli 2024.

Jaarlijks, en uiterlijk op 30 juni van dat jaar, moeten de gegevens worden doorgegeven in het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Gegevens over 2024 moeten dus uiterlijk op 30 juni 2025 worden aangeleverd. Je meldt per vervoersmiddel en gebruikte brandstof het aantal verreden kilometers, waarbij je onderscheid maakt tussen zakelijke kilometers en woon-werkverkeer. Zowel AFAS als Visma|Raet spelen in op deze wet- en regelgeving en passen hun software hierop aan.

HR kan zich alvast voorbereiden door de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ op de website van de RVO te lezen. Daarnaast is het van belang om te zorgen dat je e-Herkenning hebt, omdat je dit nodig hebt om de rapportage in te dienen. Verder adviseren we je om te wachten op (nadere) informatie van AFAS en Visma|Raet.

  • Fiscaal Kader ZZP zorg

Al maanden is de zorgbranche in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën. De gesprekken gaan over een regeling om het aantal zzp’ers in de zorg aan banden te leggen én om duidelijkheid te bieden over de arbeidsrelatie van zzp’ers. Oorspronkelijk zou het kader op 1 januari 2024 ingaan, maar deze is onlangs uitgesteld tot 1 juli 2024.

De inhoud is nog niet officieel bekend, maar naar verwachting omvat de regeling drie hoofdpunten, namelijk dat een zzp’er (1) maximaal 28 uur bij een opdrachtgever mag werken, (2) voor 70% van diens werkweek bij de opdrachtgever werkt; en (3) gedurende maximaal 7 maanden bij één opdrachtgever werkt. Daarnaast moet de zzp’er minimaal twee opdrachtgevers hebben.

Om alvast in te spelen op deze regeling kun je als HR afdeling beginnen met het in kaart brengen van het aantal zzp’ers in jouw organisatie. Daarnaast kun je een aantal vragen voorbereiden. In hoeverre leunen de teams op zzp’ers? Voor hoeveel uur en hoe lang zijn zij al bij de organisatie werkzaam? De kans bestaat dat de ad-hoc inzet van zzp’ers straks gaat verminderen. Daarom is het goed om aandacht te besteden aan strategische personeelsplanning, zodat het personeelsbestand meer toekomstbestendig is.

  • Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Op 6 oktober j.l. heeft de minister van Sociale Zaken het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden gepresenteerd. Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket aan maatregelen om enerzijds werkenden meer zekerheid te bieden en anderzijds meer ruimte te bieden aan ondernemers. Het wetsvoorstel maakt een duidelijker onderscheid tussen een zzp’er en iemand in loondienst. Het voornemen is om de wet in 2025 in te voeren. Echter maakt het wetsvoorstel veel los: er zijn maar liefst 1.111 openbare reacties op de internetconsultatie gepubliceerd. Gelet op de reacties is het niet ondenkbaar dat er nog aanpassingen worden gedaan. Bovendien is het de vraag hoe het nieuwe kabinet tegen het wetsvoorstel aan zal kijken.

Kortom, een hoop veranderingen

Wil je meer weten over deze – en andere wijzigingen? Op onze website vind je meer informatie over wat er wijzigt in 2024. Verder vind je hier een overzicht van de wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag. Heb je vragen, neem dan contact met ons op!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search